Chraňte svoje finance

Chraňte svoje finance

Ukončit staré životní pojištění a uzavřít nové, se často vůbec nevyplatí.

Přesvědčil vás poradce, že je vaše stávající životní pojistka zastaralá a již nevyhovuje vašim potřebám? Nebo máte sami dojem, že jsou nyní již modernější a lepší varianty pojištění?  V tomto případě buďte velmi obezřetní. Není nutné smlouvu hned rušit a uzavírat novou. Předčasné ukončení životního pojištění a uzavření nové smlouvy by pro vás mohlo být zbytečně finančně nevýhodné a můžete přijít i o deseti tisíce korun. A to všechno mnohdy jen kvůli zajímavé finanční provizi finančního zprostředkovatele. 

Jaké finanční ztráty vám hrozí?

1. Úhrada nových pořizovacích nákladů

Na nové smlouvě byste totiž museli opět uhradit celé pořizovací náklady. Ty jsou rovny přibližně výši pojistného, které musíte během dvou let zaplatit. Zrušíte-li totiž životní pojistku do dvou let od uzavření, ze zaplaceného pojistného nic nedostanete. Takže platíte první dva roky nákladů při zřízení životního pojištění vlastně podruhé. 
 
Příklad: platíte-li 1 000 Kč měsíčně, zaplatíte za pořizovací náklady až 24 000 Kč a v nové smlouvě budete platit počáteční náklady znovu.

2. Ztráta garance velmi dobrých výnosů 

Pokud vám poradce hodlá přepracovat starou smlouvu na novou, buďte ostražití. Staré pojistné smlouvy měly garantovanou velmi dobrou technickou úrokovou míru (TÚM). Dnešní TÚM často nedosahuje ani zlomku té, která vám byla sjednána v minulosti. Navíc s ní nejde zhodnocovat volné finanční prostředky nad rámec pojištění.
 
Příklad: starší smlouvy mohou mít TÚM i 3 %, stávající maximální TÚM daná ČNB je 1,3 %.
Při ročním pojistném 6 000 Kč a TÚM 3 % je možné zhodnocení vložených prostředků při 15 leté pojistné době na částku až 96 000 Kč při dožití. Při dnešní povolené alokaci finančních prostředků pouze do fondů může být dosaženo i vyššího zhodnocení, ale toto zhodnocení není garantováno. Například v případě volby konzervativní strategie je možné, že vložené finanční prostředky nebudou nijak zhodnoceny.

3. Odbytné = finanční ztráta

Pokud se rozhodnete staré pojištění zrušit, vyhněte se formě tzv. odbytného. Odbytné a nová smlouva není totéž jako přepracování smlouvy. Vznik nové smlouvy, je spojen s vyšší provizí za novou smlouvu. U přepracování se jedná o tzv. převod rezervy a z hlediska provizí to není tolik zajímavé pro finančního zprostředkovatele, který vás přesvědčuje k uzavření nové pojistné smlouvy. Ne vždy a ne každou smlouvu je možné přepracovat tzv. převodem rezervy. Nechte si proto poradit, ideálně pracovníkem pojišťovny, u které jste původně pojištěn. Má mnohem více detailních informací a zkušeností ve srovnání s finančním poradcem, který má při jednání s vámi i jiné priority, než pokrýt všechna rizika, která vám život přináší.
 
Příklad: Pokud se rozhodnete ukončit smlouvu životního pojištění např. v polovině trvání, vyplácí se tzv. odbytné. Hodnota odbytného se však může oproti hodnotě kapitálové lišit i v řádu desítek tisíc korun. Naopak na konci platnosti pojistné smlouvy bývá rozdíl mezi kapitálovou hodnotou a odbytným téměř zanedbatelný.

4. Dodanit daňově uznatelnou smlouvu

Pokud jste na pojistnou smlouvu uplatňovali daňové odpočty, počítejte s tím, že je budete muset finančnímu úřadu v případě zrušení dodanit. Tím vám vzniká další finanční ztráta. 
Klient s přepracovanou smlouvou nemusí vracet dříve uplatněné daňové odpočty.
 
Příklad: Pokud rušíte daňově uznatelnou smlouvu po 5 letech a roční pojistné činilo 12 000 Kč, budete muset vrátit FÚ 1 800 a za každý rok, tedy 9 000 Kč.
 

Na co si dát pozor a nenechat se nachytat?

  • Než zrušíte svoji stávající smlouvu životního pojištění, kontaktujte svou pojišťovnu nebo finančního poradce a proberte nastavení a možnosti vaší pojistné smlouvy.
  • Dejte přednost úpravě před zrušením a sjednáním nové smlouvy. Vaše pojišťovna je schopna nabídnout řešení s co nejnižší finanční ztrátou.
  • Nová smlouva znamená nové počáteční náklady. 
  • S vyšším věkem se zvyšuje riziko a tím i výše pojistného. 
  • Nová smlouva znamená nový zdravotní dotazník a v případě, že došlo ke změně zdravotního stavu, mohou hrozit výluky nebo přirážky. 
  • Pozor také na čekací doby. Myslete na to, že v čekací době pojišťovna za dané riziko neplní. 

Sjednejte si cestovní pojištění s online slevou

Sjednejte si cestovní pojištění s online slevou

Sjednejte si zimní cestovní pojištění s limitem 100 000 000 Kč. Jednoduše online během pár minut.

 

Více informací

Životní pojištění Můj Život

Můj život

  • Pojištění poskládané podle vás
  • Zabezpečení celé rodiny
  • Nastavení investic na míru

Více informací